Sinu vajadus
Pruulikoja omanikuna tead, et sinu äri üheks põhilubaduseks on kvaliteetne toodang. Selle täitmiseks hoolitsed sa igapäevaselt oma tootmises heakorra ning toodangu kvaliteedi tõstmise eest. 
Riik regulaatorina on pannud sulle kohustuseks tõendada oma põhilubaduse täitmist, koormates sind kohustusega rakendada toiduohutuse tagamiseks juhtimissüsteemi (HCCP) ja kvaliteedi ühe komponendi kontrollimiseks pädeva mõõtja juhtimissüsteemi.

Meie töö
Meie hindame sinu tegevuste vastavust nõuetele. Koostööna disainime sinu ettevõtte suurust ja tegevusvaldkonda (õlle, siidri kange alkoholi tootmine) arvestava juhtimissüsteemi, mis vastab regulaatori nõuetele kuid ennekõike aitab sinul ettevõtet mõistlikumalt juhtida. 
Kokkulepped paberil ei ärka ellu niisama, sestap koolitame sinu töötajaid jälgima toiduohutuse nõudeid ja/või koolitame välja töötaja kes vastab määruses "Mõõtja erialase pädevuse hindamise ja tõendamise kord" toodud nõuetele. 

Viited
Toiduohutusseadus
Mõõtja erialase pädevuse hindamise ja tõendamise kord
Mõõteseadus

Urmas Roots

Jäta oma kontakt ja ma võtan sinuga kiirelt ühendust